Làm IB FOREX

IB và MIB FOREX là gì? Vì sao chúng ta nên biết ?

Tìm kiếm IB forex và làm đại lý cùng team Ông già 
các chương trình và cơ chế IB / hãy theo dõi / Tiktok và hỗ trợ 247 của chúng tôi

tiktok

IB và MIB FOREX là gì? Vì sao chúng ta nên biết ?

Tìm kiếm IB forex và làm đại lý cùng team Ông già 
các chương trình và cơ chế IB / hãy theo dõi / Tiktok và hỗ trợ 247 của chúng tôi

nhóm đây

FOREX.VN - INDEX OF HAPPINESS

DỰ ÁN FOREX - INDEX OF HAPPINESS VÀ 1000LOT
CÙNG TEAM ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ.

Các mốc COM LOT
 nhận được

Chúng ta ngoài trading cần đăng ký IB để tối ưu hóa phần back com
1. Cơ chế hoa hồng COM LOTS
Đầu tiên bạn có 1 nhóm để tìm kiếm khách hàng hoặc cá nhân bạn giao dịch cá nhân / tuy nhiên giao dịch nhiều sẽ có lợi/ 
- Bạn có thể giao dịch 100 lots / tháng hay 100 lots/ ngày hoặc 100 lots / tuần
- Phần back com có thể đạt tới 30u/ lots 25u / lots 

2. Hãy chú ý đến bản cơ chế COM LOTS
Vì com lots cao chúng ta hãy chú ý đến spread / độ giãn giá hoặc tỷ lệ bid/ask chênh lệch mua bán 
Giả sử 
bạn vào 1 lots vàng / âm 24u tức là spread 24u / bạn nhận được 12u com lots 
Hoặc bạn vào 1 lots vàng / bạn âm 45u tức là spread 45 / bạn nhận tầm 30u / Điều đó làm bạn hài lòng về back com

3. Thời gian trả COM LOTS và các Điều kiện

Com lots trả ngay lập tức làm cho bạn thích thú 
Lãi và nạp rút gần như tức thì cũng làm chúng ta thích thú
COM LOTS trả ngay hoặc sau 10h sáng hôm sau - Nạp rút linh hoạt giao dịch an toàn